masoka

Een dag voor vrouwen die ernaar verlangen de ontembare vrouw in zichzelf (opnieuw) tot leven te wekken. Doorheen vurige dansen en het bespelen van de framedrum. Dans- of drumervaring zijn niet nodig. Van harte welkom in deze vrouwencirkel!

Download hier de flyer

Leven vanuit compassie, je warme hart open houden voor jezelf, de ander en de wereld, hoe doe je dat? Tijdens deze dag leer je om jezelf te omvatten met compassie maar ook om in balans te blijven als je geconfronteerd wordt met het lijden van de ander en van de wereld.

 

Download hier de flyer

lichtIeder jaar opnieuw gaan we in de herfst en winter de donkerte tegemoet. En ieder jaar opnieuw voltrekt zich het mysterie: in het diepst van het duister wordt het licht geboren. Op 21 december, de winterzonnewende, keert de beweging weer en beginnen de dagen te lengen.

Tijdens deze dansdag bereiden we ons voor op dit keerpunt. We ervaren de donkerte in en om ons heen net als ons verlangen naar licht. En, we laten ons door de dans meenemen in het bewustzijn dat we van binnenuit altijd al licht zijn....

Sacrale dans is een vorm van meditatief kringdansen. Het is een mooie manier om je te verbinden met je diepste kern, met de ander en met al-wat-leeft. Danservaring is niet nodig. Het gaat om de beleving, niet om de passen.

Datum: zaterdag 9 december
Tijd: van 10.30u tot 16.30u, inloop vanaf 10.00u
Plaats: Nieuwegracht 51, Utrecht
Deelnemers: (v), maximaal 15
Kosten: € 35 (incl. lunch en koffie en thee)

zelfwaardering3Hoe zou het zijn om jezelf echt ten diepste te waarderen voor wie je bent? Zoals je ook je beste vrienden waardeert, of de mensen die je bewondert. Wat zijn de mechanismen in jezelf die deze natuurlijk zelfliefde tegenhouden en hoe zou je die patronen kunnen omvormen?

Tijdens deze workshop leer je meer over de verborgen schat van zelfwaardering. Over hoe de warme waardering voor wie je bent, zowel voor je schoonheid als je menselijkheid, een stabiele basis in jezelf legt, van waaruit het goed is om te leven. We doen samen oefeningen die je helpen het goede in jezelf te zien en alle delen in jezelf te accepteren en verwelkomen. Maar vooral beoefenen we het zien van ons aller unieke schoonheid. Als mensen zijn we allen bedoeld om te stralen, niet ten koste vanelkaar, maar mét elkaar. Als fonkelende sterren aan het hemelgewelf. Een dag met een beetje theorie, veel oefenen en delen, en - wie weet - een dans of een lied.

Data: zaterdag 7 april
Tijd: 11.00u tot 17.00u, inloop vanaf 10.30u
Plaats: Nieuwegracht 51, Utrecht
Deelnemers: (m/v), maximaal 15
Kosten: € 45 (inclusief syllabus, lunch, koffie en thee) 

circle orangeHet is eind juni, de zomerzonnewende ligt net achter ons. De natuur is nu op haar mooist: bloeiend, stralend, in volle overvloed. Is er een mooier moment om samen het leven te vieren? En hoe heerlijk is het om het leven te vieren doorheen de vreugde van de dans!

Verbonden in de kring, gaan we samen de weg van de dans. We verblijden ons over de bloei van de natuur, de vreugde van het samen zijn en samen dansen. We dansen omdat wij allen voor de dans zijn geboren!

Datum: zaterdag 30 juni
Tijd: 11.00u - 17.00u, inloop vanaf 10.30u
Plaats: Nieuwegracht 51, Utrecht
Deelnemers: (v), max. 15
Kosten: € 35 (incl. lunch en koffie en thee)

Woensdagavonden om je te oefenen in (zelf)compassie en je te verbinden met anderen

Een compassiecirkel biedt je een avond lang de gelegenheid om je samen met anderen te oefenen in het ontwikkelen van compassie voor jezelf, de ander en de aarde. We beginnen met warmte en compassie voor onszelf en openen daarna de cirkel van liefde en mededogen zodat die ook de ander, en gaandeweg alle levende wezens, omvat. Tot slot doen we enkele sacrale dansen waarin we onze compassie beoefenen voor de aarde. De moeder die ons draagt, maar die ook onze zorg verdient en nodig heeft.

 

Download hier de flyer

Dag over naastenliefde en (zelf)compassie.

De christelijke naastenliefde heeft door de eeuwen heen talloze mensen geïnspireerd om het beste van zichzelf te geven in de zorg naar anderen toe. Maar werd deze liefde vaak niet verkeerd begrepen als jezelf wegcijferen? En hebben we daar allen niet vroeg of laat last van? Nochthans, Jezus zei het zelf al: "Heb je naaste lief zoals jezelf'. Leert het christendom ons voldoende om ook van onszelf te houden of hebben we daar het boeddhisme als bijkomende inspiratiebron bij nodig?

Tijdens deze dag onderzoek ik samen met filosofe Ilse Bulhof hoe naastenliefde en (zelf)compassie kunnen beoefend worden op een manier die heilzaam is voor de ander én voor onszelf.

 

Download hier de flyer

Een dag om de liefdevolle vriendelijkheid voor jezelf te verdiepen.

Zelfcompassie is een vriendelijke, zorgzame houding voor onszelf, vooral als we pijn hebben. Het bouwt verder op het ontwikkelen van mindfulness of meditatieve aandacht. Bij het beoefenen van mindfulness leer je om op een vriendelijke, niet-oordelende manier aanwezig te zijn bij wat er op dat moment is. Het ontwikkelen van zelfcompassie benadrukt de liefdevolheid naar jezelf toe en helpt je ervan bewust te zijn dat pijn (net als plezier) nu eenmaal deel uitmaakt van die grote cyclus van Leven. Mild en mindful, voel je je goed toegerust voor dit menselijk bestaan!

Download hier de flyer

Meditatieve verdieping voor vrouwen

Drie vrijdagmiddagen om je innerlijke liefde te versterken

Wie verlangt er niet naar om te zijn in liefde, om zich altijd verbonden te voelen met de warme bron van liefde in zichzelf? Wat kunnen we doen om deze innerlijke liefdesvlam te versterken? En hoe gaan we om met oude pijnstukken die de vrije liefdesstroom dreigen te belemmeren? In deze meditatieve verdiepingscursus voor vrouwen maken we verbinding met ons vermogen om elk deel van onszelf in liefde te omvatten en geven we ruimte aan ons verlangen om deze liefde ook uit te stralen naar de wereld. Met behulp van meditatieve oefeningen, sacrale dans en spreken en luisteren vanuit de stilte van het hart verdiepen we onze innerlijke hartskwaliteit.

Wees welkom in deze meditatieve vrouwencirkel!

'Het eigenlijke doel van het bestaan is niet lief te hebben, ook niet zich te laten liefhebben, het is enkel en alleen liefde te worden'

~ Thomas Schied ~

Download hier de flyer